Brandsläckare

Skumsläckare

Prestos skumsläckare är tillverkade för att ha hög släckeffekt mot A och B-bränder och samtidigt ha så liten miljöpåverkan som möjligt. A-bränder är den gemensamma benämningen på bränder i fasta material som normalt bildar glöd. Sådana material är t ex trä, tyg, plaster, papper eller bildäck. B-bränder, står för brand i brännbara vätskor såsom bensin, diesel eller liknande. 

Pulversläckare

Fylld med ABC*-pulver är pulversläckaren den mest mångsidiga av släckare. Den kan användas för släckning av nästan alla typer av bränder. Exempel på användningsområden: hem, bilar, båtar, husvagnar, och industrier.

Koldioxidsläckare

Släckare med koldioxid som släckmedel är avsedda för släckning av brand i vätskor, gaser och i elektriska utrustningar. Eftersom släckning med koldioxid ger en ren släckning är dessa släckare särskilt lämpliga för användning i miljöer som kök, laboratorier, ställverk, finmekanisk industri, datorer och elutrustning.

Fettbrandsläckare

Fettbrandsläckaren släcker brand i matfett, F-bränder, men också bränder i papper, tyg och andra fibrösa material. Släckaren är lämplig för alla kök där det finns fritöser och stekbord eller annan utrustning där stora mängder matfett förekommer.

Metallbrandsläckare

Brand i metall kräver alldeles speciella släckmedel då reaktion med vatten, luft eller kemikalier annars kan resultera i en brand med extremt höga temperaturer.

Presto metallbrandsläckare har skapats för att effektivt släcka brand i metaller som magnesium, natrium och aluminium.

Släcksystem och sprinkler

Gassläcksystem

Fast monterade släcksystem används ofta där det bedöms att risken för en brand är så stor att en handbrandsläckare eller en brandpost inte räcker till. Det här gäller också utrymmen där det inte finns någon som i tid kan upptäcka en brand eller i utrymmen som är svåra att komma åt.

Punktskydd

Presto Guard är en punktsprinkler som är mycket lämplig i mindre utrymmen. Dessa utrymmen kan vara öppna eller slutna. Anläggningen drivs av den trycksatta behållaren. Det unika är den detekterande slangen som brister vid cirka 110 grader och frigör balansventilen varvid släckmedlet strömmar ut.

Brandposter

Brandposter förekommer vanligen på hotell, lager och kontor samt i skolor, sjukhus, offentliga lokaler, garage och industrier. Kort sagt överallt där man riskerar A-brand och behöver mycket släckmedel.


Flexibilitet

Med vårat variationsrika brandpostprogram finns egentligen inga begränsningar när det gäller anpassningar till olika miljöer och behov. Genom att utgå ifrån slangrullen kan brandposten byggas på det sätt som passar bäst.


Skåp tillverkade i 1,5 mm stålplåt finns för utanpåliggande eller infällt montage. De kan även levereras med värmeisolering och elektrisk uppvärmning samt i brandisolerat utförande.

Brand- och gasvarnare

Brandvarnare - Ett enkelt sätt att rädda liv

Att montera en brandvarnare tar bara några minuter. Vårt och andras liv kan vara beroende av att vi gör det.


En brandvarnare som snabbt reagerar på röken och varnar dig, ger dig den tid du behöver för att komma i säkerhet eller undanröja faran. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att alla bostäder – både permanenta och tillfälliga – utrustas med brandvarnare.


Bland våra brandvarnare finns singelvarnare, sammankopplingsbara eller trådlösa. Samtliga drivs med standardbatterier (den nätdrivna har standardbatteri som back-up) och har en funktionskontroll. En extra säkerhetsdetalj är att de inte kan monteras om batteriet saknas.


Utrymningssystem

Produkter för ett väl fungerande brandskydds- och utrymningssystem där personsäkerheten sätts i första rummet, ex. skyltar, nödljusarmaturer, brandvarnare, räddningsstegar m m.


Hitta den snabbaste vägen ut

När man snabbt vill evakuera människor ur en byggnad är det viktigt att samtliga utrymningsvägar har markeringar och att man tydligt kan se dem. Men det behövs också utbildning och övning så att alla vet hur de ska göra i en sådan situation. Med tanke på att man ibland bara har några minuter på sig att ta sig ut ur en byggnad kan ett väl genomtänkt utrymningssystem vara livsavgörande.


Ett system behöver underhåll

För ett väl fungerande utrymningssystem behövs utrymningsplaner, skyltar, vägledande markeringar, brandlarm, nödbelysning m.m.. Men ett system behöver också underhållas. Några nedrivna skyltar, en ombyggnad där t.ex. dörrar har flyttats kan göra så att människor inte hittar vägen ut. Regelbundet underhåll som utförs på rätt sätt förhindrar att detta sker.


Vår kompetens – din säkerhet

Det behövs även kunskap hos den som projekterar och installerar systemet. Vi tillhör pionjärerna på utrymningsområdet. Vi kan hjälpa till med en teknisk översyn av era lokaler och föreslå ett lämpligt utrymningssystem. Välkommen att kontakta oss!Första Hjälpen-produkter

Förutom produkter för brandskydd och säkerhet har vi även ett komplett sortiment av Första Hjälpen-produkter. Vi erbjuder våra kunder hela Cederroths kvalitativa sortiment av Första Hjälpen- och skyddsprodukter med allt från plåsterrefiller till kompletta stationer anpassade för olika miljöer och kravbilder.


Kontakta oss för mer information eller prata med din brandskyddstekniker vid nästa servicebesök.

Hjärtstartare

Vid hjärtstopp gäller det att agera snabbt. En hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning är det enda sättet att rädda liv när någon drabbats. Se till att göra din arbetsplats hjärtsäker också!