VÅRT ARBETE ER SÄKERHET

TRYGGHET

Er trygghet vårt arbete

BRANDREDSKAP i Piteå AB erbjuder tjänster och produkter inom brandskydd. 

Vi håller en hög produkt- och tjänstekvalitet samt prioriterar åtgärder som avser miljö- och kvalitetsförbättringar.

Vi uppfyller tillämpliga lagar, normer och krav och vi genomför våra åtaganden efter våra kunders och övriga intressenters önskemål. 

SAMARBETSPARTNER

Presto

Vi är samarbetspartner med Presto Brandsäkerhet AB. 

Vilka är ett av Sveriges ledande brandsäkerhetsföretag. 

De tillhandahåller produkter och tjänster av högsta kvalité.


Presto är vår huvudleverantör av brandskyddsprodukter.

Vi utför även service och underhåll åt deras kunder i norr!

Detta omfattar deras riksavtalskunder samt underhåll av gassläckanläggningar.

ÖVRIGA

För övrigt samarbetar vi med en rad andra brandskyddsföretag och leverantörer på marknaden.

Vilket borgar för att vi kan hålla en hög produkt och tjänstestandard.